00:00/00:00
gtp5GTP格式吉他谱下载: music-notation01图片(IMG)格式吉他谱:
-------------------------
歌名:南屏晚钟
演唱:徐小凤
作词:王福齡 / 陳蝶衣 陳式 方忭
-------------------------

D       
我匆匆地走入森林中
EM    A
森林它一丛丛
D       BM
我找不到他的行踪
EM     A
只看到那树摇风
D        BM
我匆匆地走入森林中
EM     A
森林它一丛丛
D       BM
我看不到他的行踪
EM   A   D
只听到那南屏钟
G       D
南屏晚钟 随风飘送
   BM    EM    A
它好象是敲呀敲在我心坎中
G        D       
南屏晚钟 随风飘送
   BM     E   A
它好象是催呀催醒我相思梦
它催醒了我的相思梦
相思有什么用
我走出了丛丛森林
又看到了夕阳红