00:00/00:00
GTP格式吉他谱下载 图片(IMG)格式吉他谱:
歌曲:爱你一切
歌手/乐队:beyond
G    D   Em    G   D    G
为了每日看见你一张笑脸,为了每日如何能相见,
梦会继续延长只因深爱你,梦会决定如何能相见,

   C   D    G  D Em    C   D
若解释当中真意,是最简单感 觉,难离爱做引线.
闷雨中充塞思绪,没法解开郁 结,难忘记遇上你.

G   D      G   Em
我爱你的一切,爱你把我变温柔,

   C   D
原来我爱你比深海更深,

G    D     G   Em   G
我有你不枉过,爱你一世全是我,深爱你!

   C    D   G  D Em    C   D
闷雨中充塞思绪,没法解开郁 结,难忘记遇上你.