00:00/00:00
GTP格式吉他谱下载: 图片(IMG)格式吉他谱:
 一言难尽

----------------------------
歌曲名:一言难尽
歌手/乐队:张宇
----------------------------
曲调:1=G转1=bA 4/4 2/4

Em Am7 D G C9 Am7 Bsus4 B Em Am7 
你给我一场戏 你看着我入迷 被你从心里剥落的感情 痛的不知怎么舍去 不要这场记忆

D G C9 Am7 Bsus4 B C9 G G9 
不要问我结局 心里的酸楚和脸上的笑容 早就合二为一 迟迟不能相信这感觉像 自己和自己分离而信誓 

Am7 Bsus4 B Em Em/D C Bm7 Am7 Em 
旦旦的爱情在哪 里我一言难 尽忍不住伤心衡量不出 爱或不爱之间的距离你说你的 心不在温柔如昔从哪里开 

C D Em Em/D C Bm7 Am7 Em C D 
始从哪里失去我一言难 尽忍不住伤心衡量不出 爱或不爱的距离隐隐约约 中明白你的决定不敢勉强 你只好为难自己 

C D Em Em/d       
我为难我 自己