00:00/00:00
gtp5GTP格式吉他谱下载: music-notation01图片(IMG)格式吉他谱:
 

 • K歌之王
 •  
  歌曲信息
  -------------------------------------------------------------------------------
  歌曲名:K歌之王
  歌手/乐队:陈奕迅
  编配者(转载来源):网络
  -------------------------------------------------------------------------------
  D   D   D  D  D   A   G7M  G7M G7M  G7M  A
  --*- -2- -2- -0- ---  -0-  -2--  -3-- -7-  -3- -0-
  --*- --- --- --- -3-  -2-  -0--  ---- ---  --- -2-
  --*- --- --- --- ---  -2-  -0--  ---- ---  --- -2-
  --*- --- --- --- ---  -2-  ----  ----- ---  --- -2-
  ---- --- --- --- ---  -0-  ----  ---- ---  --- -0-
  ---- --- --- --- ---  -0-  -3--  ---- ---  --- ---
  
     D  A  Bm  #Fm G(3)  D  Em  A
  我唱得不够动人你别皱眉  我愿意和你约定致死
     D  A  Bm  #Fm G(3)   D   Em A  D
  我只想嬉戏唱游到下世纪  请你别嫌我将这煽情奉献给你
  D7    G    D  Bm  Fm   G  D  Em    D
   还能凭什么 拥抱若未令你兴奋 便宜地唱出 写在情歌上的性感
      Bm  Daad9/B  A6/B   Em    Gm G(3)  A(5)
  还能凭什么 要是爱 不 可 感 动 人 俗套的歌词 煽动你恻忍
     D  Fm    Bm   Fm    G(3) D    Em   A
  谁又能相信 一世一生这肤浅对白 来吧送给你 叫几百万人流泪过的歌
     D  Fm    Bm   Fm   G(3)  Em   G     A
  如从未听过 誓言如幸福摩天轮 才令我因你 要呼天叫地 爱爱爱爱那么多
    Bm  A  G     Gm    G    D   Em  A  D
  将我漫天心血 一一抛到银河 谁是垃圾 谁不舍我难过 分一丁目赠我
  
     D  A  Bm  #Fm G(3)  D  Em  A
  我唱出心里话是眼泪会流  要是怕难过抱住我手
     D  A  Bm  #Fm G(3)   D   Em   A
  我只得千语万言放在你心 比渴望地老天荒更简单 未算罕有 repeat
     Bm     #Fm     G     #Fm
  给你用力作二十首不舍不弃 还附送你爱得过火
     Bm     #Fm     G     #Gm
  给你卖力唱二十首真心真意 米高峰都因我动容
      G      D   Em  A D
  无人及我 你怎么竟然说K歌之王  是我
     D  A  Bm  #Fm G(3)   D   Em A  D
  我只想跟你未来浸在爱河 而你那呵绝得不能绝 绝到溶掉我
  
  注:Daad9/B     A6/B
  -2---       -2---
  -2-3-       -2---
  -2---       -2---
  -2---       -2---
  -2---       -2---
  -2---       -2---