00:00/00:00
gtp5GTP格式吉他谱下载: music-notation01图片(IMG)格式吉他谱:
   
歌曲名:战胜心魔
歌手/乐队: Beyond

  Cm   Ab  Eb   Bb
  问 谁做到  创意中闯荡未来
  Cm   Ab  Eb   Bb      Cm
  若 明道理  冥冥中左右命途
    Ab   Bb    Bb      Cm
  世界弄人    不知不觉
    Ab  G     G
  每个决定可致命

  Cm  Ab  Bb  Cm      Ab  Bb  Ab  G    Cm
 ★越  过  痛  楚      战胜 心  魔  觅自  我
  Cm  Ab  Bb  Cm      Ab  Bb  Ab  G    Cm
  若  有  理  想      那怕 崎  嶇  实现我自由

  若能做到 创意中闯荡未来
  但明道理 冥冥中左右未来
  世界弄人 不知不觉
  每个决定可再问
  Repeat ★ ★ ★