GTP格式吉他谱下载 图片(IMG)格式吉他谱
   
歌曲:为你而来
歌手:李健
曲调: 变调夹夹 第二品

G
不停地追赶
    Bm
理想忽隐又忽现
  Em    G
为生活来不及疲倦

  Bm   G
阳光下世界多鲜艳
Em     D9
怎么能视而不见

G   Em G
我是为你而来
Em   D9 G  Em E
不在乎穿越绵绵山脉
G    Em G
你给我的最爱
Em   D
永远在盛开
D9 D   G
是我一生的精彩

 G  Em  D9  B7
啦~~~~

G
不停地驱赶
    Bm
来去无常的孤单
  Em   G
也茫然还好有勇敢
  Bm   G
看星空梦幻般流转
Em    D9
怎么能袖手旁观

G   Em G
我是为你而来
Em   D9 G  Em E
不在乎穿越绵绵山脉
G    Em G
你给我的最爱
Em   D
永远在盛开
D9 D   G
是我一生的精彩