[audio:http://vfile.home.news.cn/music/public/vd2/200810/15/3c/MUfs0220081015230559523c396e.mp3]
gtp5GTP格式吉他谱下载: music-notation01图片(IMG)格式吉他谱:
暗香 gif
歌曲信息
————————————————–
歌曲名:暗香
演唱:沙宝亮
吉他扒手:木木(穆申)1=C转 F 转 A 4\4
速度:76
————————————————–

 前奏:
 |      | AM     | F   E   |    |
         . .  ..| .   .   |    |
 |63 61 27 13| 6 71 27 13| 6 - #5 -  |3 - - - |
 :` `  `                :

 1=C
 AM     F   G  AM
 当花瓣离开花朵 暗香残留
 AM     F   G  C
 香消在风起雨后 无人来嗅

 转1=F
 A      F AM dB GM      A
 如果爱告诉我 走下 去 我会拼到爱尽头 

 DM      dB  A      DM
 心若在灿烂中死去 爱会在灰烬里重生
 dB      F    E     A
 难忘缠绵细语时  用你笑容为我祭奠

 DM     bB  A       DM
 让心在灿烂中死去 让爱在灰烬里重生
 dB      F    A    E
 烈火烧过青草痕 看看又是一年春风

 转 1=C
 AM     F   G  AM   AM
 当花瓣离开花朵 暗香残留
 转1=A
 间奏:
 |A - - -|D - - -|E - - -|A - - -|

 |BM- - -|GM- - -|D - - -|E- - - | - - - -|