00:00/00:00

gtp5GTP格式下载:

--------------------------------
歌曲名:好人好梦
歌手/乐队:邰正宵
--------------------------------

原调:1=A
选调:1=G

Em   Bm  Em
(女)春光中你的笑容
D   Bm
暖暖的让我感动
Em     Am
告别那昨日的伤与痛
Em   Am B
我的心你最懂
Em   Bm  Em
(男)尽管这夜色艨胧
D   Bm
也知道何去何从
Em     Am
我和你走过雨走过风
Em  Am  B
慢慢地把心靠拢
Em     Am
(男女)就让我默默地真心为你
D     G  G
一切在无言中
Em     Am
(女)有缘分不用说长相守
Em     D
(男女)让感觉与众不同
Em      Am
就算是人间有风情万种
D     B
我依然情有独钟
Em     Am
亲爱的我永远祝福你
Em Bm  Em
好人就有好梦
Em Bm  Em
好人就有好梦