GTP格式吉他谱下载 图片(IMG)吉他谱
 

曲目:模范情书 
专辑:青春无悔
演唱:老狼
作词:高晓松
作曲:高晓松
编曲:小柯

A           E  E     E7    A
我是你闲坐窗前的那棵橡树 我是你初次流泪时手边的书 
D     E      A  E     E7    A 
我是你春夜注视的那段蜡烛 我是你秋天穿上的楚楚衣服
A         E    E     E7    A 
我要你打开你挂在夏日的窗  我要你牵我的手在午后徜徉 
D     E      A  E     E7    A
我要你注视我注视你的目光 默默的告诉我初恋的忧伤 
A   D   A    E A   D   A   E
这城市以摊开他孤独的地图 我怎么能找到你等我的地方
A   #C   D   A  D  A    E   A 
我像每个恋爱的孩子一样  在大街上琴弦上寂寞成长