00:00/00:00
GTP格式吉他谱下载: 图片(IMG)格式吉他谱:
 最真的梦 罗大佑 吉他谱
最真的梦 罗大佑 吉他谱
歌曲:最真的梦(D调)
专辑:最真的梦
演唱:周华健
作词:陈桂珠
作曲:罗大佑

D  #Fm  Em   Bm 
今夜微风轻送 把我的心吹动
G   Bm  Em   A 
多少尘封的往日情 重回到我心中
D  #Fm  Em   Bm 
往事随风飘送 把我的心刺痛
G   Bm  Em  A D 
你是那美梦难忘记 深藏在记忆中
 D   Bm   D   Bm 
*总是要历尽百转和千回 才知清深意浓
D   Bm   D   Bm 
总是要走遍千山和万水 才知何去何从
Em  D  G Bm  G   D  A Asus4   
为何等到错过多年以后  才明白自己最真的梦
D  #Fm  Em   Bm 
是否还记得我 还是已忘了我
G   Bm  Em  Asus4   D 
今夜的微风轻轻送 吹散了我的  梦